Lokale | Obiekty | Domy | Działki | Mieszkania | Nowe oferty | Poszukujemy

Zamość to unikalny w skali światowej zespół urbanistyczno-architektoniczny, jeden z najcenniejszych zespołów staromiejskich świata, stolica Ordynacji Zamojskiej w latach 1589-1821, ośrodek oświaty i nauki, życia religijnego i sądownictwa, centrum rzemiosła i handlu, a jednocześnie potężna forteca obronna - miasto idealne. Układ miasta zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Moranda nawiązywał do wzorów włoskich z połowy XVI w. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, jakie tu zastosowano, uczyniły zeń niezwykle sprawny organizm miejski, a jednocześnie sprawiły, że wzniesione od podstaw miasto było niezwykle piękne. To piękno przetrwało do dziś. Zamość nazywany jesty "Padwą Północy" lub "Perłą Renesansu". Dzisiejszy ok. 70-tysięczny Zamość nawiązuje do swoich renesansowych korzeni. Jest siedzibą diecezji rzymskokatolickiej i - jak dawniej - miastem akademickim, centrum handlowym i sądowniczym oraz kulturalnym regionu. Echem bohaterskiej przeszłości miasta jest widowisko historyczne, odbywające się co roku w maju, odtwarzające oblężenie Zamościa przez wojska kozacko-tatarskie w 1648 r. Od ponad 30 lat odbywa się w mieście Zamojskie Lato Teatralne. Każdego roku w czerwcu i lipcu zjeżdżają tu teatry z całej polski. Także latem odbywa się w mieście festiwal folkowy ("Eurofolk"), jesienią jazzowy, zaś zimą filmowy ("Sacrofilm").

 

 

Warto zobaczyć

Turyści podziwiać mogą najwyższej klasy zabytki architektoniczne: Rynek Wielki - jeden z piękniejszych w XVI-wiecznych reprezentacyjnych placów w Europie, idealnie kwadratowy (100x100m), z manierystuyczno barokowym ratuczem zbudowanym na przełomie XVI i XVII w. i piękne kamienice ormiańskie mieszczące muzeum Zamojskie, synagogę - jedną z najpiękniejszych żydowskich świątyń w Polsce epoki Odrodzenia, pałac Zamoyskich - rezydencję Jana Zamoyskiego wzniesioną w l. 1579-1589 wg projekty Bernarda Moranda, pomnik założyciela miasta Jana Zamoyskiego, dawną Akademię Zamojską, otwartą 15 II 1595 r., katedrę należącą do najpiękniejszych budowli sakralnych w polskiej architekturze nowożytnej, kościół Św. Katarzyny zbudowany w l. 1680-1686, kościół Franciszkanów powstały w l. 1637-1655, kościół pw. św. Mikołaja, Arsenał - siedzibę muzeum Barwy i Oręża, a także bramy miejskie - Lwowską, wybudowaną w końcu XVII w. oraz Starą i Nową Bramę Lubelską, Rotundę - Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny zbudowane w l. 1825-1831, wokół którego spoczywają prochy 6-8 tys. osób.

Copyright © 2001-2009 Mediator-DomOdwiedzin: 767925